Uncategorized

Pass

Chỉ cài pass cho những bộ đặc biệt dành làm quà hay hàng limit :3 Cấm share pass, hỏi pass hoặc repost lại. Nếu cố tình làm mình sẽ đổi pass và không cho gợi ý nữa.

 

🌟 Thưa vâng, định mệnh ~ Lời hồi đáp – Extra Kono BL ga yabai 2018

Gợi ý 1:  Tên chính xác của một nhà ba người (có tên 3 người nha). Viết hoa chữ đầu tên, không dấu không cách.
Gợi ý 2: Gồm 19 chữ bắt đầu bằng chữ I và kết thúc bằng chữ i.

img066

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s