my world

今日からマ王 ss3 – Nỗi đau 4 ngàn năm

Đây là bài cảm nhận đầu tiên sau 10 năm xem manga - anime của mình. Và nó hoàn toàn không phải về các nhân vật chính hay phụ chính xuất hiện liên tục trong từng ep. Khi đọc truyện hay xem phim mình thường thích và đồng cảm với nhân vật phụ nhiều hơn… Continue reading 今日からマ王 ss3 – Nỗi đau 4 ngàn năm