HSJ · translation

Duet 06/11 – HSJ mini-article

Các thành viên trong Hey! Say! JUMP! nói về suy nghĩ của họ về vị trí bản thân trong JUMP. Takaki Yuya Vị trí: Tự do Tôi để mọi người làm việc theo cách riêng của họ. Trong JUMP chỉ có mình tôi như thế này, phải không nào? Dù những người bạn của tôi nói… Continue reading Duet 06/11 – HSJ mini-article