HSJ · translation

HSJ FC pamphlet vol 08 – Member’s love point!!

HSJ FC pamphlet vol 08 - Member's love point!! Điểm đáng yêu của Chinen: - Nụ cười không ai có được – Morimoto Ryutaro - Mọi thứ! Đặc biệt khi cậu ấy ngủ – Nakajima Yuto - Tính nghịch ngợm của cậu ấy rất đáng yêu – Yamada Ryosuke - Khi cậu ấy đang make-up… Continue reading HSJ FC pamphlet vol 08 – Member’s love point!!